IščiDELILNIKI TOPLOTNE ENERGIJE (22.06.2012)

DELILNIKI TOPLOTNE ENERGIJE V LUČI ELEKTROMAGNETNEGA SEVANJA
 
V skladu z Energetskim zakonom (EZ) morajo uporabniki skupnega ogrevanja v večstanovanjskih stavbah vgraditi merilne naprave, ki omogočajo ugotavljanje dejanske porabe toplote posameznega dela stavbe. Tem zakonskim določbam zadostimo z vgradnjo posebnih merilnih naprav.
Te merilne naprave se imenujejo delilniki toplotne energije. Gre za majhne elektronske naprave, praviloma v obliki majhne pravokotne škatlice, ki se jih s posebnimi pritrdilnimi elementi namešča na grelna telesa (radiatorje), tako, da se zagotovi njihova funkcija prehoda toplote. Delilniki toplotne energije omogočajo določitev in delitev deležev stroškov za toploto na posamezne uporabnike po načelu »plačam kolikor porabim«. Praviloma jih nameščamo povsod tam, kjer namestitev toplotnih števcev zaradi vertikalnih razvodov ni mogoča. Funkcija delilnikov je, da merijo temperaturno razliko med grelnim telesom (radiatorjem) in okolico (prostorom). Merjenje poteka po principu dveh temperaturnih tipal. Vsak delilnik stalno meri temperaturno razliko med radiatorjem (višja temperatura) in prostorom ter pri tem beleži točke. Večja kot je temperaturna razlika, več je točk. Tako dobljene rezultate se nato obdela s korekcijskim faktorjem in dobi se podatek o porabi energije posameznega grelnega telesa na katerem je nameščen delilnik toplotne energije. Na LCD zaslonu delilnika lahko vidimo ID delilnika, korekcijski faktor (vnesen ob montaži) in porabo grelnega telesa, kar vse zadošča za ročno odčitavanje.
Z napredkom tehnologije se je razvil tudi modernejši način odčitavanja porabe toplotne energije iz stanovanj. Tako se v zadnjem obdobju zlasti uporabljajo delilniki, ki imajo poleg merilnega dela še radijski oddajnik. V praksi se tako namešča radijske oddajnike na vsako posamezno grelno telo (radiator), vse pa deluje na principu sprejemne postaje ali čitalnika popisovalca, ki se nahaja na hodniku, in ki odčitane podatke tudi prenaša naprej. Frekvenca oddajanja teh delilnikov je različna glede na proizvajalca, med 433MHz in 868MHz, oddajna moč pa praviloma vedno pod 10mW. Ti delilniki delujejo na 3V litijevo baterijo z dobo trajanja baterije 10 let ter nekajkratnim oddajanjem (6x) na 24 ur ali pa samo takrat, ko prejmejo signal od čitalnika, spet odvisno od vrste delilnika. Ročno odčitavanje zunaj stanovanja poteka tako, da distributer na hodniku v posamezni etaži s posebnim čitalnikom prebere podatke v obsegu vseh delilnikov. Takšni popisi se navadno izvedejo 2x letno, s tem pa se tudi zagotovi, da se po nepotrebnem ne vznemirja uporabnikov samih stanovanj.
Današnji sistemi daljinskega odčitavanja meril praktično zajemajo in vključujejo vse sodobne tehnologije prenosa podatkov od M-BUS do različnih radijskih sistemov, GSM, GPRS, internet, ethernet, in drugi. Tako lahko do podatkov enostavno dostopajo upravniki, dobavitelji toplote ali celo uporabniki sami preko svojega osebnega računalnika.
Kljub prednostim ki jih prinašajo takšni delilniki, pa se obenem postavlja vprašanje, kakšen učinek imajo na naše zdravje. V zadnjem času je zaznati visok porast rakavih in drugih obolenj, kar nekateri strokovnjaki pripisujejo prav z elektromagnetnimi sevanji močno obremenjenemu življenjskemu okolju. Čeprav delilniki toplotne energije, kot vse elektronske naprave sevajo, pa ne prispevajo k večjim sevalnim obremenitvam našega okolja. Delilniki namreč lahko kar 10 let delujejo ne eno in isto baterijo. Slednje pomeni, da je celotna poraba takšnega delilnika izredno majhna. Pri najsodobnejših delilnikih se odčitki praviloma delajo samo 1x na mesec ali pa še redkeje. Praviloma je v sobi tudi samo en delilnik, skupaj po običajnih stanovanjih pa navadno največ 5, kar ne predstavlja velike sevalne obremenitve. V vsakem primeru je sevanje teh delilnikov zgolj občasno, ker pri daljinskem odčitavanju delilnik komunicira z umestno postajo 6x na 24 ur ali manj in takrat prenese le nekaj bitov podatkov, moč oddajanja pa je kar 5 krat manjša od umestne postaje na hodniku. V večstanovanjskih stavbah, kjer je izvedeno daljinsko odčitavanje lahko predstavlja dodatno sevanje umestna postaja v nadstropju, ki seva za močjo od 10 - 25mW glede na frekvenco oddajanja oz. s četrt moči WLAN, domačega brezžičnega omrežja. Navadno so te postaje nameščene v vertikalnih instalacijskih jaških bloka in žično povezane do skupne oddajne postaje. Zaradi nižje frekvence je prehodnost med zidovi stavbe lažja in zato so potrebne manjše moči oddajanja teh postaj. Sevanje teh postaj je minimalno in napram elektromagnetnemu sevanju GSM aparatov, WLAN omrežja, mikrovalovnih pečic, DECT telefonov in druge tehnike, je tako praktično povsem zanemarljivo. Delilniki toplotne energije in spremljajoče enote tako ne spadajo med tiste elektronske naprave, ki bi povzročale visoke sevalne obremenitve.
Sodobna tehnologija prenosa podatkov preko različnih radijskih sistemov, GSM, GPRS, WiFi je tako ekonomična in enostavna. Takšni sistemi so preprosto nameščeni, cenovno dostopni, vendar lahko doprinesejo k onesnaževanju našega bivalnega okolja z elektromagnetnim sevanjem. Z vidika kvalitete bivalnega okolja je morda smotrnejša povezava naprav s fizično obliko ožičenja ali optičnih povezav, a je zaradi obstoječe stare  infrastrukture draga in zamudna. Tam kjer to ne pride v poštev, je tako praktična rešitev v uporabi delilnikov toplotne energije, po možnosti takšnih, ki s svojim obratovanjem v čim manjši meri prispevajo k obremenjevanju okolja z električnim smogom. Pomembno je, da se ob začetku postavljanja daljinskega odčitavanja seznanimo z vsemi lastnostmi in odlikami teh elektronskih naprav, saj se tako lažje odločimo za sitem in napravo, ki je najprimernejša za uporabnike oz. stanovalce.
Vsekakor pa delilniki toplotne energije ne spadajo med tiste elektronske naprave, ki bi v večji meri obremenjevale naše zdravje in okolje z elektromagnetnim sevanjem, zato je kakršnekoli dvom o poslabšanju kvalitete življenjskega okolja zaradi namestitve teh delilnikov toplotne energije povsem odveč. Tako se lahko brez skrbi osredotočimo na vse druge odlike in lastnosti, ki jih delilniki toplotne energije prinašajo nam uporabnikom in stanovalcem večstanovanjskih stavb.
 
TMINGRAD d.o.o..
Prešernova ulica 4
5220 Tolmin
Mbt.: +386 (0)41 904 582