IščiIzdelek iz skupine NOVO:Najem indikatorja Esi23
 –17%

Povečaj sliko

NAJEM Indikatorja Esi23

Novost v naši ponudbi: Najem INDIKATORJA ELEKTRIČNEGA SMOGA Esi23


Cena
30,00 € 24,90 €
Dodaj
Predvidena dobava: 2 dni

Opis

 NAJEM INDIKATORJA Esi23


Cenik najema indikatorja Esi23

Cena izposoje indikatorja Esi23 je določena v skladu s cenikom. Stroški najema indikatorja Esi23 se obračunajo glede na število dni izposoje indikatorja Esi23.

Cena najema indikatorja Esi23 je 24,90 EUR/dan.

Pred najemom naprave bomo za garancijo vzeli varščino 100,00 EUR v obliki gotovine oz. nakazila na naš transakcijski račun št.SI56 0475 30001809245.

Ob vrnitvi indikatorja bomo od varščine obračunali najemnino in razliko vrnili na bančni račun, ki ga je najemnik dolžan navesti ob naročilu najema.

 

Komercialni pogoji:
Vse cene so v EUR/dan, z DDV.
Najemnik lahko indikator Esi23 prevzame v najem na sedežu najemodajalca – družbe TMINGRAD d.o.o. v Tolminu, Prešernova ulica 4.
Lahko pa se indikator Esi23 najemniku poštno dostavi. Stroški poštne dostave indikatorja najemniku so 4,50  EUR, dostavlja pa se z zavarovanim  poslovnim paketom Pošte Slovenije.
Najemnik je dolžan vrniti  izposojeni Indikator Esi23  na sedež družbe TMINGRAD d.o.o. v Tolminu, Prešernova ulica 4, osebno ali za najmanj znesek 168,00 EUR  zavarovano priporočeno poštno pošiljko.
Varščina se poravna pred najemom indikatorja Esi23 in sicer v znesku 100,00 EUR na TRR družbe TMINGRAD d.o.o. št. SI56 0475 30001809245.
Po vrnitvi nepoškodovanega in v delujočem stanju indikatorja Esi23 družba TMINGRAD d.o.o. od varščine obračuna najemnino in morebitno razliko vrne najemniku na njegov bančni račun,  ki ga je dolžan sporočiti pred najemom indikatorja.

 

SPLOŠNI POGOJI ZA NAJEM INDIKATORJA Esi23

 

1. SPLOŠNO
Najem indikatorja se izvede izključno na osnovi spodaj navedenih pogojev. Nasprotujoči si pogoji ali drugačni želeni pogoji najemnika ne morejo biti predmet pogodbe.
 
2. PREDMET NAJEMA
Najemnik mora napravo uporabljati skrbno in z njo ravnati po načelu dobrega gospodarja. Z naročilom najema v spletni trgovini naročnik potrjuje, da se strinja s splošnimi pogoji in sklepa  pogodbo o najemu za Indikator Esi23. Najemnik je dolžan plačati varščino na podlagi prejetega obvestila s strani najemodajalca, družbe TMINGRAD d.o.o.. Ko najemodajalec prejme gotovinsko ali bančno plačilo varščine, lahko najemnik prevzame indikator Esi23. Ob neposrednem prevzemu ali poštnem prevzemu najemnik potrjuje, da je prejel napravo skupaj z navodili za uporabo v funkcionalnem in nepoškodovanem stanju, ter da je prebral in se seznanil z navodili za varno delo z napravo. Od tedaj dalje teče in se obračunava čas najema. Najemnik nima pravice do nikakršnih popravil oz. servisiranja naprave. V primeru okvare je dolžan o tem obvestiti najemodajalca. Poškodb ali pomanjkljivosti na napravi, ki niso zavedene v protokol pri predaji, najemnik ne more uveljavljati. Ugotovljene pomanjkljivosti mora najemnik pri predaji pokazati ali takoj sporočiti najemodajalcu. Najemnik najemodajalcu odgovarja za mehanske poškodbe, ki so nastale na napravi v času njegovega najema. Prav tako odgovarja za poškodbe, ki jih povzročijo tretje osebe kot tudi za izgubo ali odtujitev naprave (npr. tatvina) v času najema. Pri predaji predmeta najema je potrebno poravnati določeno varščino za najem.
 
3. ČAS IZPOSOJE
Čas izposoje se prične z vročitvijo aparata oziroma na dan prvega poizkusa vročitve pošiljke (če je oprema poslana po pošti) in konča na zadnji dan uporabe (plačate le dneve, ko je bila oprema dejansko pri vas). Oprema mora biti vrnjena (osebno ali po pošti) med delovnim časom zadnji dan izposoje. Štejejo se dnevi najema in ne ure najema, tako na primer, če je najemnik prejel indikator dopoldne ali popoldne in ga vrnil naslednji dan na sedež najemodajalca v delovnem času najemodajalca osebno ali pa ga naslednji dan od prejema odposlal skladno s temi pogoji poštno v delovnem času pošte, se obračuna v vsakem primeru en dan najema. Za dan se šteje delovni dan, razen, če ni za najem namenoma izbran dela prost dan, praznik ali sobota in nedelja.

Oprema mora bit vrnjena na dogovorjen naslov najkasneje v treh dneh po preteku dogovorjenega roka najema.

Najdaljši čas najema znaša 6 dni.

 

4. VRAČILO INDIKATORJA Esi23
Najemnik mora napravo vrniti najemodajalcu v dogovorjenem roku. Napravo mora vrniti pripravljeno za nadaljnjo uporabo. Vse okvare na napravi mora najemnik takoj prijaviti najemodajalcu. V primeru, da naprava ni vrnjena nepoškodovana in v delujočem brezhibnem stanju, je najemodajalec upravičen zaračunati stroške odpravljanja pomanjkljivosti in popravil. Najemnik je dolžan vrniti  izposojeni Indikator Esi23  na sedež družbe TMINGRAD d.o.o. v Tolminu, Prešernova ulica 4, osebno ali z zavarovano priporočeno poštno pošiljko za najmanj znesek 168,00 EUR. Šteje se, da je najemnik vrnil indikator Esi23, ko je le-tega neposredno osebno zapisniško predal najemodajalcu na sedežu v Tolminu, Prešernova ulica 4 ali ko je brezhiben in nepoškodovan indikator Esi23 priporočeno z zavarovano poštno pošiljko v znesku najmanj 168,00 EUR pravilno odposlal na sedež najemodajalca.

5. DOLŽNOSTI NAJEMNIKA
Najemnik je dolžan indikator uporabljati v skladu z navodili za uporabo ter dodeljenimi varnostnimi predpisi za predvideno uporabo. Slednja navodila prejme najemnik skupaj s predmetom najema. Naprave ne sme uporabljati pod vplivom alkohola ali drugih pomirjevalnih sredstev. Napravo mora zaščititi pred preobremenitvijo in zunanjimi vplivi, kot so voda, pretirana vlaga, itd... Tretje osebe, še posebej nekvalificirano osebje oz. otroci naprave ne smejo uporabljati. Napravo mora zaščititi pred krajo, poškodbami in nepooblaščeno uporabo tretjih oseb, kot tudi pred vremenskimi vplivi. V primeru kraje, poškodb ali nepooblaščene uporabe mora najemnik to nemudoma sporočiti najemodajalcu in primer prijaviti tudi policiji. Najemnik naprave ne sme oddajati v podnajem tretjim!
 
6. ODGOVORNOST NAJEMODAJALCA
Najemodajalec materialno odgovarja za škodo, ki nastane namenoma ali zaradi njegove malomarnosti, oz., če krši pogodbena določila. V zadnjem omenjenem primeru je odgovornost najemodajalca omejena na škodo, ki jo je moč predvideti s pogodbo. Omenjena odgovornost pa ne velja za poškodbe, ki ogrožajo človeško življenje in zdravje, kot tudi ne za pravice iz zakona o jamstvu izdelkov. Najemodajalec ne odgovarja za škodo nastalo zaradi neprimerne uporabe naprave, nespoštovanja navodil za varno delo ali če z napravo upravlja nekvalificirana oseba.
 
7. REŠEVANJE SPOROV
Stranki si bosta prizadevali spore reševati na miroljuben način. V kolikor takšna rešitev ni možna, je za reševanje sporov iz pogodbe o najemu je pristojno sodišče po sedežu najemodajalca. 

Ključne besede

najem, indikator Esi23, indikator električnega smoga